Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Komunikácia

1. 3. 2009
Komunikácia Kone sú známe svojou bystrosťou všetkých zmyslov, bdelosťou a ostražitosťou. Celá škála postojov a výrazov má dôležitú komunikačnú úlohu, ide najmä o postavenie uší a chvosta. Kone vydávajú tiež celú škálu najrôznejších zvukov, ktoré slúžia na komunikáciu v rámci stáda: erdžanie, fŕkanie, fučanie, piskľavé skučanie a tzv. hrubé odrehtávanie. Dôležitú komunikačnú funkciu majú tiež rôzne formy úderov kopýt o zem ako aj chemická komunikácia – značkovanie močom, výstražné pachy pri výskyte predátorov, vzájomné očuchávanie pri stretoch cudzích žrebcov z cudzích stád. Dotyková komunikácia hrá zase významnú úlohu medzi kobylou a žriebäťom, súčasťou dotykovej komunikácie je aj vzájomné čistenie sa od hmyzu a parazitov a olizovanie. Úkrytové a dotykové správanie:Je výrazom zo základných životných prejavou. Spočíva v preniestňovaní z menej vhodného prostredia do vhodnejšieho prostrenia. Potravové správanie: Patrí medzi základne životné potreby v celej živočíšnej ríši.Príslušníci stáda sa vo voľnej prírode po príchode na pastvu postavia sa do výhražného postavenia na ochranu krmiva. Orientačno - pátracie správanie: Je jedným z najdôležitejším predpokladomzachovania jedinca a charakterizuje ho systematické preskúmaniekaždého nového prostredia, do ktorého sa jedinec dostane. Sexuálne správanie:Tvorí súčasť pohlavného rozmnožovania a nadobúda aj sociálny význam, ktorý je však variabilný aj v prípade tých druhov, kde má opodstatnenie. Bojové správanie:Zahŕňa všetky prejavy zvierat spojené s určitým konfliktom alebo súboj dvoch, resp. viacerých jedincou živočíšneho druhu. Vylučovacie správanie: Má okrem fyziologickej funkcie aj sociálny význam. Aj v prípade koní ( najme divo žijúcich) sa spája s označením teritória.
 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.