Choď na obsah Choď na menu
 


Zo Slovenska na Veľkej pardubickej steeplechase

28. 2. 2009
Zo Slovenska na veľkej pardubickej steeplechase Karel Holoubek - Langraf II Po niekoľkoročnej stagnácii sa prekážkovým dostihom začalo v bratislavskom Starom háji opäť dariť. Na stíploch i prútenkách štartuje vždy slušný počet koní, pričom aktéri už nie sú (tak ako to bolo ešte nedávno) len z českých stajní, ale čoraz častejšie a aj vo väčšom počte z domáceho tréningu. Prekážkové dostihy mali na Slovensku veľkú popularitu už v druhej polovici 19. storočia. Podľa historických záznamov sa stíple a prútenky bežali už na jarnom mítingu 28. - 30. apríla 1865 v Bratislave - hurdel-Race (2400m, 150 zlatých dukátov), Preis der Stadt Pressburg (st. ch. na 4000m, 150 zlatých dukátov) a Kaiserische Steeple Chase (4000m, 200 zlatých dukátov), ktorú vyhral polokrvný valach Čingér v sedel s grófom Rudolfom Erdodym. V 19. storočí si rýchlo prestížnu povesť získala Veľká pardubicá steeplechase (založená v roku 1874). Zalistovali sme v historických prame§äoch a zistili, že majitelia žrebčínov a dostihových stajní z územia Slovenska tieto dostihy viac menej ignorovali. V roku 1920 sa v Pardubiciach bežala prvá povojnová Veľká pardubická steeplechase, na ktorú smoleneický gróf Pálffy prihlásil svojho 11-ročného ryšavého valacha Jonathana (Con Amore - Aležbeta). Zverenec trénera Jaroslava Zoubeka v sedle s Karlom Kozlíkom síce absolvovali celú trať a došiel do cieľa na prvom mieste, ale pre údajné prekročenie časového limitu ho diskvalifikovali a víťaza Veľkej v tom roku nevyhlásili. Väčší záujem o štarty na Veľkej prejavili majitelia slovenských stajní až po 2. svetovej vojne, pričom na prvého víťaza si museli počkať až do roku 1955, kedy na nej tirumfoval reprezentant Štátneho žrebčína Topoľčianky 7-ročný ryšiak 19ú51 Furioso XIV (Furioso XIV-119 Selecta) v sedle s Jozefom Čajdom. ŠTARTY KONí SLOVENSKÝCH MAJITEĽOV NA VEĽKEJ PARDUBICKEJ STEEPLECHASE 1947 - 1996 (meno, vek a farba koňa, umiesnenia, meno jazdca, názov stajne) 1947 495 SHAGYA VII, 6 b pol (9.) - am. P. Kováč (Štátny žrebčín Topoľčianky) RAMES, 4 hd pol. (0 - pád) - am. F. Hrúzik (Štátny žrebčín Topľčianky) 1948 495 SHAGYA VII, 7 b pol. (4.)- am. P. Kováč (Štátny žrebčín Topľčianky) 1951 ATOM II st. tmhd. val. pol (5)- am. J. Kostka (Sokol Kúpele Piešťany) 1952 ATOM II st. tmhd. val (0 - pád) - am J. Kostka (Sokol Kúpele Piešťany) NEMEN 6 hd. val. (0 - 2x padol, vybočil)- J. Chmela (ČSSS Hubice) 1953 VAR st. hd. val. pol (2.)- am. S. Ruda (PDA Tranava) GAVRAN 8 vr. (0 - pad)- am P. Kováč (Štátny žrebčín Topľčianky) AMI 12 hd. val. pol. (0 - pád)- am. A Rada (PDA Trnava) 1954 VENUŠE 7. vr. (0 - vybočial, padla) - K. Stiburek (Štátny majetok Hubice) 1955 19/51 FURIOSO XIV 7 r pol. (1.) - am. J. Čajda (Štátny žrebčín Topľčianky) VANDAL st. b val. pol (9.)- am. J. Cibere (HC Šamorín) GEJŠA 8 ra (0- padla)- am. A. Duran (Štátny žrebčín Topľčianky) TIP 6 tmhd (0 - 2x padol)-am. K. Stiburek (Štátny majetok Hubice) 1956 427 ADBRITUS 7 r pol. (9.)- am. J. Porubský (Štátny žrebčín Topľčianky) GEJŠA 8 ra (0- padla)- am. A. Duran (Štátny žrebčín Topľčianky) 375 FURIOSO XIV 6 hd pol (0- padol)-am. J. Petrík (Štátny žrebčín Topľčianky) 1957 135 NAPOLI 6 ra pol (8.)- am. A. Duran (Štátny žrebčín Topľčianky) ADEN 6 hd (0- padol)- am. M. Smaženka (JRD Družba Holíč) BELVEDER 7 hd (0-2x padol)-am. V. Kolárik (Štátny majetok Hubice) 23 KORZIČAN b val. pol. (0 - padol)- am. J. Čajda (Štátny žrebčín Topľčianky) 1958 LIPTOV 6 r (2.)- K Stiburek (Štátny majetok Hubice) VEVäDZA 8 tmhda (4.)- am V Kolárik (Štátny majetok Hubice) ACEL 9 hd (0 - padol) - am. J Haspra (Štátny žrebčín Topoľčianky) 1959 CORA 7 tmhda (3)- am. I. Rpant (JRD Družba Holíč) NEMEZIA 6 ra pol. (7) - am. M. Šnirc (Štátny majetok Hubice) LIMBORA 7 hda (0 - odoprela skočiť)- am. J Krotký (Štátny žrebčín Topoľčianky) LIPTOV 8 r (0 - padol)- am. M. Šnirc (Štátny majetok Hubice) 1960 BYSTRÁ 7 vra (7.) . am. I. Rapant (JRD Družba Holíč) LIMBORA 7 hda (0 - odporela skočiť) - am. J. Krotký (Štátny žrebčín Topoľčianky) 1961 DIV 6 r val. pol. (5.)- J. Novák (ŠPÚ Šamorín) NEVäDZA 11 tmhda (0 - 2x padla, vybočila)- F. Lengyel (Štátny majetok Hubice) 1962 KOLAR 9 tmhd (0 - padol) - am. A. Riška (ŠPÚ Motešice) 1963 DIV 8 r val. pol (4.) - am. J. Benko (ŠPÚ Šamorín) JAVOR II 11 tmhd val. (0 - padol)- am. I. Rapant (JRD Družba Holíč) 1964 DIV 9 r val. pol. (0 - pdol) - am. J. Benko (ŠPÚ Šamorín) 1965 KOREC 6 tmhd val. (0 -odoprel skočiť)- am. O. Suchovský (ŠPÚ Motešice) 1966 NESTOR 7 hd val. (1.)- am. T. Kňazík (ŠPÚ Prešov) KOREC 7 tmhd val (0 - vybočil a padol) - am. O. SUchovský (ŠPÚ Motešice) METAN 6 hd val. (0 - padol) - am. P. Brúder (ŠPÚ Šamorín) KORÝŠ 9 hd (0 - padol)- F. Venhoda (ŠPÚ Šamorín) 1967 NESTOR 8 hd val. (3.)- am. T. Kňazík (ŠPÚ Prešov) KOSTRAVA 6 hda (4.)- am. O. Suchovský (JRD Družba Holíč) MAGNÁT 9 tmhd (0 - odprel skočiť) - am. B. Boor (Slávia SVŠT Bratislava) KOREC 8 tmhd val (0 -odporel skočiť)- am. A. Riška (ŠpÚ Motešice) LUKAVA 8 b (0 - padla)- ašp. L. Israel (ŠPÚ Motešice) 1969 MOHYLA 10 hda (2.)- A. Peťko (PÚ Motešice) GAVORA 11 č hda pol. (3.)- am. P. Brúder (Štátny majetok Rajec) KOSTRAVA 7 hda (4.)- O. Suchovský (JO Družba Holíč) LUKAVA 9 b (6.) - L. Israel (PÚ Motešice) 1970 LUKAVA 10 b (2.) - A. Riška (PÚ Motešice) KOSTRAVA 8 hda (3.) - O. Suchovský (JO Družba Holíč) MORÁK 7 hd (5.) - J. Hellinger (Slávia JRD Šurany) GAVORA 12 č hda pol. (8.)- am. P Brúder (Štátny majetok Rajec) HRONEC 7 hd val. (13.) - am. P. Varvažovský (PP Šamorín) PERÁN 12 hd val. pol (0 - 2x padol) - A. Taraba (PP. Šamorín) MADAME 8 hda (0 - padla) - J. Chytka (PÚ Motešice) 1971 LUKAVA 11 b (7.) - A. Peťko (PÚ Motešice) ALEXANDRA 7 tmhda pol. (8.) - J. Kasal (PÚ Motešice) NESTOR 12 hd val. (9.) - T. Kňazík (PÚ Motešice) KOSTRAVA 10 hda (0- padla) - O. Suchovský (JO Družba Holíč) MORÁK 8 hd val (0 - padol) - J. Hellinger (Slávia JRD Šurany) 1972 LUKAVA 11 b (8.)- am. J. Nová (PÚ Motešice) HRONEC 9 hd val. (0 - padol) - Š. Vokalík (PP Šamorín) ALEXANDRA 8 tmhda pol. (0 - zrazená a neskôr padla) - A. Riška (PÚ Motešice) 1973 HRONC 10 hd val. (0- padol) J. Kasal ( PÚ Motešice) SANDRA II 6 ra pol. (0 - padla) - J. Hudec (PÚ Motešice) 1975 BLEDAX 10 hd val. (0 - padol) J. Kasal (PÚ Motešice) SANDRA II 6 ra pol. (0 - padla) - J. Hudec ( PÚ Motešice) 1976 SZFÉRA 11 ra (0 - padla) - O. SUchovský (Slávia JRD Šurany) BLEDAX 11 hd val. (0 padol) - J. Kasala ( PÚ Motešice) 1977 GOLUB 7 r (0 - pdol) - R. Petrlík (PP Šamorín) ANILIN 9 r (0 - padol) - M. Hollý (Školský majetok Šaľa) 1978 LANCASTER 6 r (1.) - J. Kasal (PP Šamorín) HBR 8 hd val. (0 - padol) - S. Matulík (JO Družba Holíč) ANILIN 10 r (0 - padol) - J. Bartoněk (Školský majetok Šaľa) 1979 LANCASTER 7 r (3.) - J. Kasal (PP Šamorín ANILIN 11 r (0 - padol) - J Matejdeš (Školský mejtok Šaľa) SABENA 8 tmhda (0 - padla) - J. Bartoněk (PP Tpoľčianky) 1980 LANCASTER 8 r (2.) - J. Kasal (PP Šamorín) LIMINA 6 tmhda (0 - padla) - J. Puspoky (PP Motešice) 1981 LANCASTER 9 r (0 - padol) - J. Hurt (PP Šamorín) KLOTILD 6 hda (0 - padla) - O. Suchovský (Koopera Levice) 1982 KLOTILD 7 hda (0 - padla) - K. Vít (Koopera Levice) HANAČKA 7 hda (0 - padla) - J. Kasal (PP Topo+čianky) ČAHUŇA 6 hda (0 - padla) - J. Blábolil (PP Motešice) 1983 KLOTILD 8 hda ( 0 - zadržaná) - J. Puspoky (Koopera Leice) 1984 BLISTR 7 hd val. (0 - padol) - V. Juhász (TJ Agroturist Stupava) 1986 ESKADRA 6 hda (0 - stratila jazdca) - M. Zajíček (JRD Senica) 1988 MEDAILON (3. miesto)- Štefan Kadvan (PP Šamorín) 1989 QUIRI8NUS 7 hd val (0 - padol) - J. Brečka (JRD Borský Mikuláš) ČABRAK 9 tmhd val. (0 - padol) - J. Havlíček (PP Motešice) MEDAILON 10 hd val. (0 - stratil jazdca) - Š. Kadvan (PP Šamorín) 1990 LIBENTÍNA 8 hda (1.) - K. Zajko (PP Motešice) DISCO 6 hd (0 - padol) - J. Paulina (PZN Levice) MAREK 9 hd val. (0 - padol)- M: Kantek (Slovovsivo Holíč) 1991 CORTÉZ 12 hd val (3.) - J. Havlíčke (Tkovia- D-Levice) DISCO 7 hda (0 - padol) - am. M. Armytage (Poľnonákup Levice) PIRANA 7 hda (0 - odoprela skočiť) - J. Bartoněk (PD Topoľčianky) 1992 QURINUS 10 val. (1.) - J. Brečka (PD Senica) RHODÉ 8 hda (3.) - am. J. Kovanda (Poľnonákup Levice) CORTÉZ st. hd val. (0 - padol) - am. M. Armytage (Tekovia - D- Levice) VÁH 6 b (0 - padol) - V. Snitkovskij (Žrebčín Motešice) 1993 VERAMON 6 r val. (0 - padol) - J. Zdobina (Poľnonákup Levice) 1994 TRENČAN 6 hd (6.) - J. Piruch (PD Trenčín-Soblahov) RHODÉ 10 hda (10.) - K. Zajko (Poľnonákup Levice) 1995 RHOÉ 11 hda (5.) - Z. Matysík (Poľnonákup Levice) QUIRINUS st. hd val. (7.) - D. Andrés (PD Dojč) 1996 BALÚ 9 hd (6.) - Z. Matysík (Poľnonákup Levice) VOVES 6 r val. (7.) - P. Prudek (Ing. Oršuliak-Bratislava) Zdroj: časopis Jazdectvo a dostihy
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.